KOMPIS FALUN

Klicka här för att redigera underrubrik

KOMPIS FALUN Fika medlem

KOMPIS FALUN är ett ideellt initiativ skapat Av Falubor För Falubor

Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för människor i Falun att lära känna varandra.

KOMPIS FALUN Fika medlemskort är ett samarbete tillsammans med anslutna Faluföretag som erbjuder specifika förmåner till våra medlemmar. Förmåner som har ETT gemensamt de skapar förutsättningar för möten mellan människor exempelvis fika eller göra aktiviteter tillsammans.

 
Redan medlem? Glöm inte!
Du som fått ett KOMPIS FALUN Fika medlemskort är välkommen att söka inträde i den slutna facebookgruppen KOMPIS FALUN Fika medlem. En fb-grupp enbart för KF Fika medlemmar. Tanken med gruppen är att underlätta för våra medlemmar att få kontakt med varandra. Det kan även i denna grupp läggas upp tillfälliga erbjudanden från våra anslutna KF-Fika medlems Faluföretag.

Hur får jag tag på ett medlemskort?

Det finns bara ett sätt att komma över ett KOMPIS FALUN Fika medlemskort och det är att besöka KOMPIS FALUN Fika. Se datum och tider.

KOMPIS FALUN Fika medlemskort delas ut helt kostnadsfritt.
Slaggatan 8 Falun Sweden